Pilnā biznesa apkalpošana

Uzņēmumi: dibināšana – grozījumi – reorganizācija.

Operācijas ar Uzņēmumu reģistrā / Komercreģistrā ierakstītām ziņām ir viens no mūsu biroja spēcīgākajiem darbības virzieniem.
Mēs droši varam teikt, ka mums ir pa spēkam veikt jebkuras grūtības pakāpes dokumentu sagatavošanu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā / Komercreģistrā un garantēt rezultātu.
2004. gadā mēs palīdzējām ierakstīt Komercreģistrā vairāk nekā 250 uzņēmumu dibināšanas, pārreģistrācijas vai reorganizācijas. Starp mūsu klientiem ir dažādu uzņēmējdarbības formu pārstāvji (IK, SIA, AS, ZS, kooperatīvi, filiāles un citi).
Mēs lepojamies par atsauksmēm par mūsu pakalpojumiem. Liela daļa no mūsu klientiem pirmo reizi ir vērsušies „Adviser” pēc rekomendācijas un arī turpmāk nāk uz mūsu biroju saistībā ar katru juridiska rakstura jautājumu.

Mēs piedāvājam:
uzņēmumu dibināšanai (neatkarīgi no formas) nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
nodibinājumu un biedrību dibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
prokūras reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu;
filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu;
uzņēmumu reorganizāciju (pārveidošana, saplūšana, sadalīšana, apvienošana);
pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas dokumentu sagatavošanu;
komercķīlas reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu;
uzņēmumu reģistrācijas datu izmaiņas un grozījumus tādus kā:
juridiskas adreses maiņa,
valdes (padomes) sastāva izmaiņas,
dalībnieku (akcionāru) nomaiņa (uzņēmuma pārdošana),
revidenta nomaiņa,
nosaukuma (firmas) maiņa,
statūtu grozījumi.
uzņēmumu likvidācijai (neatkarīgi no formas) nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
revidenta vai likvidatora pakalpojumus;
likvidācijas bilances sagatavošanu;
konsultācijas sakarā ar visu augstākminēto.
Mēs arī nodrošinām sagatavoto dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā / Komercreģistrā.