Pilnā biznesa apkalpošana

Uzņēmumu stila aizsardzība

Varat būt droši, ka ikvienam Jūsu klientam par Jūsu uzņēmumu ir izveidojies priekšstats. Katram savs, bet daudzās detaļās līdzīgs. Atceroties Jūsu uzņēmumu, katrs patērētājs atceras savas jūtas, patīkamās vai negatīvās. Katrs no viņiem sauc savas jūtas, kas saistītas ar Jūsu uzņēmumu, dažādi – iespaids, atmosfēra, fons, stils.

Piedāvājam šajā rakstā operēt ar vārdu „stils”.

Jūsu uzņēmuma stilu veido daudzu lietu kopums. Starp šīm lietām var nosaukt Jūsu darbinieku labvēlību, Jūsu preču vai pakalpojumu kvalitāti, Jūsu ofisa interjera bagātību, Jūsu paša (pašas) redzesloku un manieri runāt.

Tikpat labi starp lietām, kas veido Jūsu uzņēmuma stilu var nosaukt Jūsu darbinieku formas tērpu, Jūsu firmas krāsas, Jūsu preču un pakalpojumu apzīmējumus un formu, smaržu Jūsu ofisā vai veikalā, Jūsu vizītkartes un izkārtnes izskatu, Jūsu interneta mājas lapas noformējumu, logo, domēna vārdus un daudzas citas lietas. Šajā rindkopā, atšķirībā no iepriekšējās, ir minētas lietas, uz kurām var paturēt sev īpašuma tiesības un neļaut citiem izmantot lietas, kas ir līdzīgas Jūsu uzņēmuma stila lietām.

Mēs piedāvājam:

  • kopā ar Jums izdalīt objektus, kas iespaido uzņēmuma stilu un kurus var aizsargāt;
  • nodrošināt izdalīto objektu optimālo aizsardzību;
  • aizstāvēt Jūsu intereses Jūsu firmas stila pārkāpumu gadījumos;
  • konsultācijas sakarā ar visu augstākminēto.