Pilnā biznesa apkalpošana

Preču zīmes, apzīmējumi

Jūsu uzņēmumam ir vismaz viena preču zīme – nosaukums. Daudzi uzņēmumi izmanto vairākas preču zīmes – devīzes, logo, domēnvārdus, programmu nosaukumus (ja uzņēmums ir daudznozaru), produktu nosaukumus un etiķetes (ražotājiem), izkārtnes un citas.

Preču zīmes ir tas, kas atšķir Jūsu uzņēmumu citu uzņēmumu starpā – Jūsu uzņēmuma kvalitātes zīmes.

Attīstot savu uzņēmumu, Jūs attīstāt arī savu preču zīmi. Preču zīme kļūst pazīstamāka patērētāju vidū, un līdz ar to vērtīgāka. Lai gan visiem ir zināmas vairākas ārzemju izcelsmes preču zīmes, kā „Colgate”, „Mercedes”, „Coca-Cola”, „IBM”, arī Latvijā ir daudz uzņēmumu, kuri var lepoties ar savām preču zīmēm.

Preču zīmi var iegūt īpašumā, piereģistrējot to likumā noteiktajā kārtībā. Reģistrācija ir spēkā noteiktā teritorijā.

Lai brīdinātu par savām īpašuma tiesībām uz konkrētu zīmi, reģistrētās preču zīmes īpašnieks var apzīmēt šo zīmi ar brīdinājuma apzīmējumu: ®.

Viens no mūsu biroja darbības pamatvirzieniem ir palīdzēt mūsu klientiem pareizi aizsargāt viņiem piederošās preču zīmes un cīnīties ar preču zīmju pārkāpējiem.

Interesanti:

 • Pirmās zīmes ar ko ražotāji apzīmēja savas preces sastopamas uz priekšmetiem, kas ir izgatavoti senajā Grieķijā, Asīrijā, Romā un Ēģiptē. Bet Indijā atrastie priekšmeti izgatavoti ap 1300. g. pirms mūsu ēras.
 • Visvecākā no pašlaik zināmajam preču zīmēm ir „Lowenbrau”. Šī zīme bija prezentēta 1383. gadā.
  Thomas J. Lipton sāka tirgot tēju 1889. gadā.
 • Čehu un amerikāņu strīds par preču zīmi „Budweiser” ilgst jau vairāk kā 100 gadu.

Mēs piedāvājam:

 • preču zīmju reģistrāciju Latvijā;
 • preču zīmju reģistrāciju ārpus Latvijas;
 • brīdinājuma vēstuļu sagatavošanu un nosūtīšanu preču zīmes pārkāpējiem;
 • apelācijas sūdzību un prasības pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu preču zīmju pārkāpumu gadījumos;
 • preču zīmju licences / pārdošanas līgumu sagatavošanu;
 • interešu pārstāvību PV Apelācijas padomē vai tiesā;
 • konsultācijas sakarā ar visu augstākminēto.