Pilnā biznesa apkalpošana

Parādu piedziņa

Mūsu birojā pastāv divi parāda atgūšanas līmeņi – pirmstiesas ceļā un tiesas ceļā.

Parāda atgūšana pirmstiesas ceļā.

Jūs nemaksāsiet, ja mēs nesasniegsim rezultātu.
Starp mūsu biroju un Jums tiek noslēgts līgums, saskaņā ar kuru mēs Jūsu vārdā veicam pārrunas ar Jūsu parādnieku. Pārrunu laikā Jūsu parādniekam tiek skaidrotas sekas, kuras iestāsies, ja viņš labprātīgi nesamaksās savu parādu. Mēs vienmēr cenšamies atrast problēmas risinājumu un nepasliktināt mūsu klientu attiecības ar viņu debitoriem.

Parāda atgūšana tiesas ceļā.

Ja parādu nav iespējams atgūt pārrunu ceļā, tad ar klienta piekrišanu, mēs iesniedzam prasības pieteikumu tiesā. Cena par mūsu pakalpojumiem šajā gadījumā tiek saskaņota, vadoties pēc katras lietas īpašībām.

Mēs piedāvājam:

  • izstrādāt un pareizi noformēt parādsaistību dokumentus (parādzīmes, aizdevuma līgumus, dažāda veida līgumus par preču pārdošanu parāda apmaksas grafikus un citus dokumentus);
  • izstrādāt parāda nodrošinājuma dokumentus (komercķīla, hipotēka, galvojums);
  • strīdus situācijā organizēt pārrunas starp parādnieku un kreditoru;
  • izstrādāt parādu cedēšanas, ieskaita vai izlīguma dokumentāciju;
  • pārstāvību tiesā;
  • konsultācijas sakarā ar visu augstākminēto.