Pilnā biznesa apkalpošana

Nekustamie īpašumi

Dažreiz māja vai dzīvoklis ir Jūsu visvērtīgākās īpašums. To pārdodot vai pērkot nedrīkst kļūdīties.

Slēdzot nomas vai īres līgumus, cita veida darījumus ar nekustamo īpašumu, ir jāskatās visu līgumu atbilstība likumam un Jūsu interesēm.

Mēs piedāvājam:

  • dažāda veida līgumu sagatavošanu;
  • Jums piedāvāto līgumu analīzi;
  • dažādu jautājumu atrisināšanu ar pašvaldībām;
  • palīdzību privatizācijas jautājumos;
  • konsultācijas sakarā ar visu augstākminēto.