Pilnā biznesa apkalpošana

Līgumu sastādīšana un pārbaude

Parasti mūsu klienti nāk ar jau esošu problēmu. Vai nu līguma nav, vai arī tas ir sastādīts nepareizi.

Daudziem līgums nav noslēgts vispār, jo attiecības ar tagadējo parādnieku ir bijušas labas, bet, parādam pieaugot, tās pasliktinājušās.

Citiem ar darba līgumu netiek nostiprinātas visas darba tiesiskās attiecības.

Bieži rodas problēmas ar soda sankcijām, galvojumiem un šķīrējtiesām, taču, noslēdzot līgumu, neviens nedomā, ka šie līguma panti kādreiz regulēs pušu attiecības.

Problēmu rašanās avoti ir līdzīgi – nepietiek laika vai zināšanu, lai pievērstu problēmai pietiekamu uzmanību. Dažreiz uzņēmēji mēģina taupīt naudu.

Iesākām, dibinot jebkāda veida attiecības, izmantot juristu palīdzību. Vismaz parādiet Jūsu sastādītos līgumus juristam.

Laba doma ir pieslēgties juridiskās apkalpošanas programmai, ja Jūsu darbība ir saistīta ar daudzu līgumu slēgšanu.

Līgumu pārbaude.

Ja sadarbības līgumu piedāvā Jūsu partneri, loģisks ieteikums ir pārbaudīt piedāvāto līgumu.
Praksē reti kurš paraksta līgumu, to iepriekš neizlasot. Biežāk paraksta, nepareizi izanalizējot parakstīšanai piedāvāto līguma variantu. Līguma analīze ir juristu darbs, un mūsu birojā mēs varam to nodrošināt.

Mēs piedāvājam:

  • līgumu sagatavošanu uzņēmuma darbības nodrošināšanai, citu līgumattiecību nodibināšanai;
  • Jums piedāvāto līgumu pārbaudi, koriģēšanu saskaņā ar Jūsu interesēm;
  • konsultācijas sakarā ar visu augstākminēto.