Pilnā biznesa apkalpošana

Darba tiesības

Nav noslēpums, ka katrs Jūsu uzņēmuma darbinieks nav apmierināts ar savu algu. Nav noslēpums arī, ka darba strīdos 80 gadījumos no 100 uzvar darba ņēmējs.

Saskaņā ar likumu darba ņēmējs ir atbrīvots no valsts nodevas samaksas, sniedzot pret darba devēju prasības pieteikumu tiesā. Ir zināmi gadījumi, kad viena persona sniedz prasības pieteikumus pret vairākiem darba devējiem, ar kuriem pagātnē šai personai bija nodibinātas darba tiesiskas attiecības. Tātad, ir „profesionāļi”, kas specializējas uz darba strīdiem.
Tiklīdz prasība pret Jums ir iesniegta tiesā, Jūs jau esat zaudējis – zaudējis laiku, mieru, naudu juridiskajai palīdzībai. Lai samazinātu šos izdevumus bieži ir jāmeklē nestandarta risinājums.

Kas strādā Jūsu uzņēmumā?
Pieņemot cilvēku darbā var kļūdīties, izveidojot viedokli par viņu. Jebkurā gadījumā Jūsu noslēgtajiem darba līgumiem jābūt perfektiem.

Mēs piedāvājam:

  • darba līgumu sagatavošanu;
  • līgumu par materiālo atbildību sagatavošanu;
  • līgumu par komercnoslēpumu sagatavošanu;
  • darba kārtības noteikumu, dienesta (amata) instrukciju sagatavošanu;
  • pārstāvību tiesā;
  • konsultācijas sakarā ar visu augstākminēto.