Pilnā biznesa apkalpošana

Juridiskie pakalpojumi

 • Uzņēmumu reģistrācija

  Operācijas ar Uzņēmumu reģistrā / Komercreģistrā ierakstītām ziņām ir viens no mūsu biroja spēcīgākajiem darbības virzieniem.

 • Līgumu sastādīšana

  Iesakām, dibinot jebkāda veida attiecības, izmantot juristu palīdzību. Vismaz parādiet Jūsu sastādītos līgumus juristam.

 • Tiesas

  Katrai no pusēm ir sava taisnība. Tiesa ir vieta, kurā tiek novērtēta katras puses taisnība. Šim vērtējumam ir likuma spēks.

 • Parādu piedziņa

  Starp mūsu biroju un Jums tiek noslēgts līgums, saskaņā ar kuru mēs Jūsu vārdā veicam pārrunas ar Jūsu parādnieku.

 • Preču zīmes, apzīmējumi

  Jūsu uzņēmumam ir vismaz viena preču zīme – nosaukums. Daudzi uzņēmumi izmanto vairākas preču zīmes – devīzes, logo, domēnvārdus, programmu nosaukumus u.c.

 • Nekustamie īpašumi

  Slēdzot nomas vai īres līgumus, cita veida darījumus ar nekustamo īpašumu, ir jāskatās visu līgumu atbilstība likumam un Jūsu interesēm.

 • Nestandarta situācijas

  Arī mūsu nozarē ir savi standarti tāpat, kā jebkurai spēlei ir savi noteikumi. Tomēr dažreiz problēmas risinājums slēpjas citur, nevis tur, kur to meklē.

 • Pakalpojumu abonēšana

  Katram mūsu klientam tiek piedāvāta iespēja novērtēt un izmantot mūsu biroja apkalpošanu, maksājot noteiktu cenu mēnesī (abonementu).

 • Konsultācijas un semināri

  Konsultācijas laikā mūsu speciālisti piedāvās iespējami plašu informāciju par Jūs interesējošu jautājumu. Mūsu darbinieki vada seminārus gan mūsu birojā, gan arī aizbraucot pie klienta.

 • Uzņēmuma stila aizsardzība

  Varat būt droši, ka ikvienam Jūsu klientam par Jūsu uzņēmumu ir izveidojies priekšstats. Katram savs, bet daudzās detaļās līdzīgs.

 • Citas civillietas

  Katram cilvēkam ir ne tikai jāzina savas tiesības, bet arī jāprot tās realizēt. Aicinām darīt to ar mūsu palīdzību.

 • Darba tiesības

  Nav noslēpums, ka katrs Jūsu uzņēmuma darbinieks nav apmierināts ar savu algu. Nav noslēpums arī, ka darba strīdos 80 gadījumos no 100 uzvar darba ņēmējs.