Pilnā biznesa apkalpošana

Grāmatvedības pakalpojumi

Pakalpojumi

Mūsu firma ir gatava uz līguma pamata sniegt mazajiem uzņēmumiem atsevišķus grāmatvedības pakalpojumu veidus atkarībā no to izvēles.
Mēs piedāvājam šādus pakalpojumu veidus:

 • grāmatvedības pirmdokumentācijas vešana;
 • grāmatvedības uzskaites vešana un grāmatvedības pārskatu sagatavošana, pamatojoties uz pirmdokumentāciju;
 • organizācijas uzskaites politikas izstrāde, ņemot vērā tās specifiku;
 • grāmatvedības dokumentācijas sakārtošana;
 • visu nepieciešamo pārskatu sagatavošana un iesniegšana VID;
 • finansu un citu atskaišu sastādīšana;
 • klientu interešu pārstāvēšana kontroles instancēs;
 • iekšējo pārbaužu un revīziju organizācija un veikšana (grāmatvedības uzskaites vešanas pareizības pārbaude);
 • grāmatvedības uzskaites atjaunošana;
 • visu veidu nodokļu aprēķināšana (sociālā, uzņēmuma ienākuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa);
 • darba samaksas aprēķināšana;
 • aplikšanas ar nodokļiem optimizācija;
 • zvērināta revidenta pakalpojumi;
 • konsultācijas nodokļu jautājumos, noslēdzot konkrētus darījumus ar biznesa partneriem;
 • vispārējās grāmatvedības un nodokļu jautājumu konsultācijas;
 • uzņēmumu likvidācijas bilance;
 • fizisko personu nodokļu deklarāciju sastādīšana.